Privacy verklaring & cookie beleid

Hoe gaat Petra om met jouw persoonsgegevens en wat is het cookiebeleid van ditispeet.nl? Ditispeet.nl houdt zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en behandelt gegevens vertrouwelijk.

Privacy

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Petra verwerkt je persoonsgegevens omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt bij het invullen van het contactformulier op deze website. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

Met welk doel worden je persoonsgegevens verwerkt?

Petra verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Hoelang worden je gegevens bewaard?

Petra bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor je gegevens worden verzameld. Je gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met jou tot stand komt of een bestaande overeenkomst wordt beëindigd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Petra verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. En heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering en bezwaar sturen naar privacy@ditispeet.nl. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Petra wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging

Petra neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Petra heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via privacy@ditispeet.nl.

Google reCAPTCHA

Het contactformulier op deze website is beschermd door reCAPTCHA en de Google Privacy Policy en Terms of Service zijn van toepassing.

Cookies

Cookies of vergelijkbare technieken die deze website gebruikt

Petra gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Ditispeet.nl gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast worden er cookies geplaatst die jouw surfgedrag op deze website bijhouden zodat ik op maat gemaakte content kan aanbieden. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

In kaart brengen website bezoek

Petra gebruikt Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers deze website gebruiken. Google heeft geen toestemming de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten en de IP-adressen worden geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.